Ochrana osobních údajů

IT Kontrakt Sp. Z o.o. jedná s ohledem na soukromí a práva uživatele webové stránky: www.itkontrakt.pl. Ochrana osobních údajů uživatelů internetu podléhá zvláštní důležitosti. Osobní údaje jsou uloženy, zpracovávány a chráněny společností IT Kontrakt v souladu se zásadami uvedenými níže a v souladu s ustanovením zákona o ochraně osobních údajů z 29. srpna 1997 (Sbírka zákonů 02.101.926 v platném znění). Dle článku 6 odstavec 1 zákona, osobní údaje jsou veškeré informace vedoucí k identifikaci osoby, jako jsou jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, údaje o spotřebitelském chování, životní styl, demografické údaje apod..

1. Hlavní předpoklady ochrany osobních údajů ve společnosti IT Kontrakt

IT Kontrakt chrání osobní údaje uživatelů webové stránky na základě následujících předpokladů:

 1. Pouze osobní údaje, které byly dobrovolně doručeny uživateli webové stránky, jsou uloženy a zpracovávány
 2. Osobní údaje jsou použity pouze pro účely akceptované uživatelem
 3. Osobní údaje nejsou dále předávány třetím stranám nezávislých na společnosti IT Kontrakt, vyjma kontraktorů, jejichž data zpracováváme na základě našich zákazníků a jejich subdodavatelů.
 4. IT Kontrakt může zveřejnit osobní údaje, jestliže je to nezbytně nutné na základě platných právních předpisů nebo ve vztahu k soudním řízení,
 5. IT Kontrakt nesbírá osobní údaje od třetích stran, pokud se tyto údaje nevztahují k provádění dohod uzavřených s těmito subjekty a jsou doručeny se souhlasem dotčených osob. IT Kontrakt neodesílá nevyžádanou hromadnou korespondenci,
 6. Třetí strany, kromě autorizovaných zaměstnanců IT Kontraktu, nemají přístup k uloženým osobním údajům,
 7. Každý uživatel má právo na přezkoumání, opravení nebo doplnění svých osobních údajů. Zpracování osobních údajů musí být okamžitě zastaveno na základě žádosti uživatele,
 8. Dotazy a připomínky všech uživatelů týkající se politiky ochrany osobních údajů, musí být zodpovězeny okamžitě.

Výše uvedené zásady se týkají pouze osobních údajů dodaných prostřednictvím jakékoli komunikace s internetovými stránkami: www.itkontrakt.pl

Použití odkazu na jiné internetové stránky zveřejněné na těchto webových stránkách znamená opuštění webové stránky IT Kontrakt. IT Kontrakt nemá žádný vliv na takové webové stránky a jejich postupy na ochranu osobních údajů, které mohou být odlišné než ty, které jsou platné v IT Kontrakt. IT Kontrakt nenese odpovědnost za jakékoli externí webové stránky nebo osobní údaje poskytnuté prostřednictvím těchto webových stránek.

2. Cíle ukládání osobních údajů společností IT Kontrakt

IT Kontrakt ukládá osobní údaje uživatelů webových stránek z následujících důvodů:

 1. Informování zaměstnance o nově vytvořených pracovních pozicích
 2. Vyhledání a příprava kandidátů na budoucí pracovní pozice
 3. Pro marketingové účely a PR aktivity nabízených produktů a služeb
 4. Pro prodej svých výrobků a služeb
 5. Pro zlepšení kvality výrobků, poskytovaných služeb a jejich úprava pro potřeby uživatelů,

3. Sběr informací

IT Kontrakt sbírá osobní údaje prostřednictvím:

 1. Odpovědní formuláře
  Pokud uživatel vyjádří vůli využít nabídku společnosti na internetových stránkách IT Kontrakt, může být požádán, aby vyplnil formulář žádosti, která umožňuje lepší identifikaci uživatele. Údaje shromážděné takovým způsobem jsou zpracovávány pouze v souladu s rozsahem prohlášení o zpracování a zveřejňování těchto údajů, které jsou zahrnuty v těchto formulářích žádostí. Uživatel může odepřít souhlas s použitím osobních údajů nebo zrušit souhlas, který byl poskytnut již dříve. Kromě toho má uživatel právo přezkoumat, upravit nebo odstranit vlastní osobní data z databáze IT Kontrakt.
 2. Cookies
  IT Kontrakt používá takzvané “cookies”, jedná se o malé soubory s informacemi zaznamenané na pevném disku. Nicméně každý prohlížeč má možnost takového nastavení, že uživatel je pokaždé upozorněn na možnost uložení “cookies”. Pak je možné, aby uživatel vybral a přijmul nebo odmítnul takové soubory.
 3. IP Adresy
  IT Kontrakt analyzuje přístupové protokoly obsahující informace o IP adresách uživatelů. Tyto informace slouží pro administrativní účely, služby a ve statistických analýzách týkajících se uživatelů.
 4. Emailová korespondence
  Uživatelé webových stránek mohou kontaktovat pracovníky IT Kontrakt přímo prostřednictvím e-mailových adres, které jsou k dispozici na internetových stránkách. IT Kontrakt ukládá tuto korespondenci pro statistické účely a s cílem usnadnit kontakty s uživateli, zejména v souvislosti s co nejrychlejší reakcí na přijaté dotazy týkající se výrobků a služeb, které nabízí IT Kontrakt.
  Zároveň IT Kontrakt zaručuje, že adresy shromážděné takovým způsobem, nebudou převedeny ani jinak poskytnuty třetím osobám. Budou použity pro účely komunikace s uživatelem, pro účely vymezené uživatelem.
 5. Odběr novinek
  E-mailové údaje shromážděné díky odběru novinek musí být použity pouze pro účely poskytování informací uživatelům o službách, produktech, nových partnerech a dalších změnách v naší společnosti. Odběru novinek IT Kontrakt mohou uživatelé kdykoli odhlásit.

IT Kontrakt si vyhrazuje právo na změny a úpravy politiky ochrany osobních údajů. Všechny změny budou zveřejněny na těchto webových stránkách a budou obsahovat explicitní informace o termínech jejich zavedení.

Uživatel, který si přeje přijímat informace o našich aktivitách, opravit osobní údaje nebo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, by měl kontaktovat IT Kontrakt na:

IT Kontrakt Sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
e-mail: itkontrakt@itkontrakt.pl

Ocenění

Jsme členy