Outsourcing IT personálu
IT Kontrakt s nabídkou flexibilního outsourcingu umožňuje zákazníkům dočasně zvýšit jejich IT týmy o další specialisty. Naše nabídka zahrnuje specialisty v oblasti projektového managementu, analýzy, designu, architektury, programování, systémové administrace a testování. Tento model umožňuje našim zákazníkům efektivně optimalizovat náklady v probíhajících projektech.

Outsourcing IT profesionálů

 

 

 

PROČ IT KONTRAKT
 • spolehlivý tým s více jak 1340 IT experty zapojených do hlavních IT projektů
 • 12 let zkušeností
 • Orientace na zákazníka a důvěra
IT KONTRAKT ZPROSTŘEDKUJE
 • přístup ke kompetentním a zkušeným IT pracovníkům
 • neustálý přístup ke zkušeným IT expertům
BENEFITY
 • přístup k velkému počtu zkušených IT expertů
 • možnost pronájmu IT pracovníků na specifický projekt nebo ohraničený časový úsek
 • veškeré závazky spojené se zaměstnanci jsou předány na IT KONTRAKT
 • projekty jsou řešeny pod dohledem zákazníka

Outsourcování týmů

 

 

 

PROČ IT KONTRAKT
 • Databáze 102 000 CV profesionálů
 • Na míru řešený proces náboru zaměřený na potřeby zákazníka
 • Know-how a zkušenosti v sourcingu, budování a řízení týmů
 • Jednotlivé úkoly jsou prováděny v souladu s normami určenými zákazníkem
IT KONTRAKT DODÁVÁ
 • Rychlou odpověď na potřeby zákazníka
 • Přístup ke kompetentním a zkušeným IT pracovníkům
 • Know-how v budování a sourcování týmů
BENEFITY SPOLUPRÁCE
 • Neustálý přístup ke zkušeným IT expertům
 • Flexibilní tým, kde jsou veškeré závazky vůči zaměstnancům a řízení týmu přeneseno na IT Kontrakt
 • Minimalizované náklady a čas věnovaný zákazníkem na proces náboru
 • Výběr kompetencí ušitých na míru pro specifický projekt a podle požadavků zákazníka

 

Near-Shoring

 

 

 

S NÁMI ZÍSKÁTE
 • rychlé vytvoření projektového týmu
 • vysokou kvalitu náborového procesu specialistů pro IT projekty
 • práci vyhotovenou podle standardů definovaných zákazníkem
 • možnost organizace pracovního místa a IT vybavení
BENEFITY KOOPERACE
 • nepřetržitý přístup ke zkušeným IT expertům
 • flexibilní model řízení
 • eliminace drahých investic do zaměstnanců a tréninku, redukce provozních nákladů
PROČ IT KONTRAKT
 • Na základě našich zkušeností v IT outsourcingu přímo u zákazníků nebo na jiných lokacích jsme schopni postavit tým odborníků pro každou oblast IT
 • 1274 dokončených projektů
Poskytování IT řešení
IT Kontrakt se snaží splnit požadavky a očekávání klientů na základě řešení na míru v oblastech projektového řízení, podpory infrastruktury, projektů, tréninku a testování. IT Kontrakt může garantovat splnění cílů zadaných zákazníky a dosáhnout jich prostřednictvím využití mnohaletých zkušeností, znalostí na poli IT. Úspěch tohoto procesu je spojen s velmi dobře vyškoleným a zkušeným personálem, který efektivně pracuje na jejich každodenních úkolech.
Poskytujeme IT řešení v následujících oblastech:
 • Projektové řízení
 • Analýza/Konzultace
 • Softwarový vývoj
 • Údržba a administrace
 • Testování/QA
 • Trénování/Koučování/Certifikace

Zajištění kvality a testování

PORTFOLIO SLUŽEB
 • Testování ve V-model
 • Agilní testování
 • Akceptační testy
 • Výkonové testy
 • Uživatelské testy
 • Testy na základě regulačních řádů
 • Automatizace testování
 • Audity a procesní testy
PŘIDANÁ HODNOTA
 • zkušení a trénovaní specialisté
 • lepší risk management
 • průhlednost procesů
 • úspora nákladů
 • kratší doba pro uvedení produktu na trh
 • snížené KPI pro únik chyb
MODELY SPOLUPRÁCE
 • Pronájem týmu
 • Testovací projekty
 • Služby ve fixním modelu
 • Řízení testovacích služeb
Nábor IT profesionálů na plný úvazek
Díky mnohaleté zkušenosti a odbornosti v IT odvětví, nabíráme specialisty striktně podle požadavků a očekávání našich zákazníků. Poskytujeme precizní posouzení kvalifikace a predispozic kandidátů. Naše podpora vám ušetří čas a peníze v náborovém procesu zaměstnanců na plný úvazek a je garancí naleznutí a prezentací vhodného kandidáta.
BENEFITY KOOPERACE
 • časová úspora díky předání procesu náboru do IT Kontrakt
 • redukce fluktuace zaměstnanců díky pečlivé selekci kandidátů, odpovídajících specifickým požadavkům a očekáváním zákazníka
PROČ IT KONTRAKT
 • neustálý přístup k více jak 102 000 CV kandidátů, kteří jsou připraveni nastoupit
 • rychlá odpověď i v případech velmi komplexních dotazů zákazníků
 • 18 zkušených náborových týmů
 • prověřené techniky náboru a nástroje, které poskytují obsáhlé komplexní posouzení kvalifikace a predispozice kandidátů

Ocenění

Jsme členy